WALKI ECOPACK SA

Walki Ecopack SA - Warszawa - Klub Sosnowy

Dzień BHP połączony z piknikiem z atrakcjami. Dwa bloki szkoleniowe w zakresie BHP, a potem już tylko same przyjemności. Igrzyska sportowe , kolacja grillowa i dyskoteka 🙂